Spoj se s těmi, kteří tě pochopí

Podpora

Jsme navzájem schopni mentálně se podporovat, předávat si svoje zkušenosti.

Pomoc

Rádi podáváme, jeden druhému, pomocnou ruku v jeho strastiplné chvíli.

Diskuse

O svých zkušenostech mezi sebou hovoříme v uzavřených, diskrétních skupinách na sociálních sítích.

Setkávání

Osobní setkávání mají pro nás velkou hodnotu. Vytváříme přátelství v těžkém životním období.