Kdo jsme?

Ovdovělí a mladí – spolek ve výstavbě pro lidi ve věku 51 let a méně, jimž zemřel(a) jejich partner(ka). Chováme se jako podpůrná skupina, která buduje síť dobrovolníků, kteří zůstali ovdovělí v mladém věku, takže přesně chápou to, čím procházejí ostatní členové. V našem snažení se necháváme motivovat již zaběhlým projektem Widowed And Young, který sídlí ve Velké Británii, avšak jsme si vědomi, že aspekty Česka či Slovenska mohou být jiné. Jsme stále na startu a zdoláváme překážky.

Přátelství

Navzdory našemu smutku, členové OAM ví, jak se smát a bavit se. Vzájemná podpora, je skvělý způsob, jak se naučit žít znovu po traumatu z odchodu milovaného člověka. Mnoho lidí si díky akcím OAM vytváří celoživotní přátelství.

Náš cíl

Klademe si za cíl poskytovat mentální a praktickou podporu/pomoc mladým ovdovělým, kteří byli ženatí/vdané či nezadaní, s dětmi nebo bez nich, bez ohledu na jejich sexuální orientaci tak, aby se mohli lépe přizpůsobit životu po smrti svého partnera či partnerky.

Setkávání

Budujeme společenské skupiny, které se setkávají po celý rok, při různých příležitostech. Chodí spolu na drink, kávu, jídlo, na procházky a pořádají společné pobyty v přírodě. Organizujeme víkendy pro dospělé a jejich rodiny, jezdíme na chalupy, do hor, za poznáním, pořádáme večírky a nabízíme alternativní společenský život. Členům spolku nabízíme přístup do zabezpečených skupin na twitteru nebo facebooku, které koncipujeme jako diskrétní místo, kde se mohou setkávat a hovořit spolu online.

Lokální zaměření

Členskou základnu máme na území České republiky a Slovenska. Zaměřujeme se na místní aktivity, regionálního charakteru. Uvědomujeme si, že jednotlivé regionální oblasti mají svá specifika. Zkoušíme se v tom zorientovat a podporovat dobré nápady a inovace spolku. Jen tak se můžeme posunovat dál a pomáhat potřebným, vdovám a vdovcům, jejich rodinám.

Věkové omezení

Členství (věk 51 let a méně) ve spolku nechápeme jako diskriminační. Vyplývá z našich zkušeností a zaměření či potřeb dané věkové skupiny. Je nám ctí poznávat nové lidi, kteří se postavili situaci, která je potkala. Pomoc OAM je přirozená a měla by nacházet příznivou odezvu.